Karakter als kracht, het lichaam als leidraad

Datum: maart 2020

Een tweedaagse training voor iedereen die meer zelfinzicht en contact met zijn lichaam wil.

We drukken ons uit op verschillende manieren. Dat doen we met woorden, geluiden en vooral door onze lichaamstaal. Zoals ieder mens zijn eigen levensverhaal en karakter heeft, zo heeft elk lichaam dat ook.
Het verhaal van het lichaam is vaak minder bewust en heeft ons veel te vertellen. Door je ‘lichaamskarakter’ waar te nemen, leer je jezelf nog beter kennen.

Herken je een of meer van deze patronen?

  • altijd meer willen, niet snel tevreden zijn;
  • altijd het gevoel hebben dat je tekort komt;
  • veel ‘in je hoofd’ zijn;
  • veel ‘afwezig’ zijn, in gedachten of in je fantasiewereld;
  • je zo volledig in de ander verplaatsen dat je jezelf (bijna) kwijtraakt;
  • de ellende van de hele wereld op je nek dragen;
  • bang zijn voor de leegte en je binnenwereld;
  • perfect moeten of willen zijn;
  • moeite om je grenzen te stellen en te behouden.

Vaak ontwikkel je patronen (karakterstructuren) in je vroegste levensjaren als overlevingsmechanisme. Ze beschermen je al tegen de stroom van gevoelens en lichamelijke ervaringen waaraan je voortdurend bloot staat.
Misschien heb je er last van, staan ze je in de weg. Toch laat een patroon ook de kracht van je karakter zien en het heeft je iets te vertellen over een verborgen kwetsbare kant. Inzicht in deze karakterstructuren biedt je groeikansen.