Deze 2-daagse training gaat over het legen van je hoofd, het openen van je hart en het ontmoeten van je lijf. Hierdoor kan er nog meer verbinding en harmonie ontstaan tussen hoofd, hart en lijf. Daardoor kan de levensenergie meer stromen en de levenslust toenemen, waardoor het gevoel van meer eenheid en heelheid kan ontstaan.

Happiness is when? what you think? what you feel? and what you do? are in harmony (Ghandi)

Bij veel mensen is het denken meer ontwikkelt en prominenter aanwezig dan het voelend vermogen. Je geest is altijd maar bezig met ideeën, gedachten en plaatjes.

We leven soms veel in het hoofd, in een wereld van gedachten en begrippen. Je gevoelens en gedachten zijn vaak 2 verschillende dingen geworden. Soms vereenzelvigen we ons met het denkende deel, dan denken we onze gedachten en overtuigingen te zijn. Toch is voelen natuurlijker dan denken: je bent geboren met een voelend hart, terwijl het denken is aangeleerd.

Misschien herken je een van de volgende voorbeelden:

 • dat je veel denkt en je hoofd niet tot rust komt
 • dat je regelmatig gespannen en gestresst bent
 • dat je soms uit je balans bent
 • dat je niet volledig je potentie leeft
 • dat je meer je hart zou willen volgen
 • dat je je lusteloos voelt en meer energie wilt hebben
 • dat je meer leeft vanuit je wilskracht dan vanuit je authentieke kracht
 • dat je te weinig geniet
 • dat je je rusteloos en ongeduldig voelt
 • dat je meer wilt voelen en het beste uit jezelf wilt halen
 • dat je vrij en voluit wilt ademen/leven

In ons leven worden zowel alle goede als minder goede ervaringen opgeslagen in ons lijf (ingelijfd). Je draagt deze ervaringen, jouw verhaal, met je mee. Deze ervaringen kunnen een ballast gaan vormen, spanningspatronen geven, je kunt vage lichamelijke klachten krijgen of merken dat je gevoel blokkeert. Dit kost veel energie,

Als je weer gaat voelen en gaat doen wat  je hart je ingeeft, kan de levensenergie beter stromen en ontstaat er ruimte voor harmonie en vreugde.

Denken, voelen en handelen, onze drie basisvermogens, zijn dan op één lijn.

In deze 2 daagse training gaat over meer rust in je hoofd, het luisteren naar je hart en het waarnemen van je lijf. Je wordt je bewuster van wat er gebeurt. Je creëert meer verbinding tussen lichaam, emotie en bewustzijn. Je leert anders omgaan met lichaamssensaties, gevoelens en gedachten. Je krijgt meer contact met je authentieke kracht en kwaliteiten zodat je deze verder kunt ontwikkelen en inzetten. Het uiteindelijke doel is dat jij je weer opnieuw positief kunt verbinden met jezelf, je lijf en je omgeving.

Wat levert dit op?

 • meer balans tussen lichaam en geest, tussen spanning en ontspanning, tussen beweging en rust, tussen doen en zijn
 • meer stilte/rust in hoofd en lijf– meer ruimte, meer levensadem
 • versterking van liefde voor jezelf
 • toenemende vitaliteit, energie en vreugde

We doen veel ervaringsgerichte oefeningen, aangevuld met theoretische inzichten.
Daarbij maken we gebruik van lichaamswerk (ademhalings-, bewegings- en ontspanningsoefeningen), mindfulness en meditaties.

Voor wie?
Deze 2-daagse training is voor iedereen die geïnteresseerd is in persoonlijke en lichaamsontwikkeling en die graag een volgende stap wil maken. Zie deze 2-daagse training als een prachtige gelegenheid om jezelf verder op weg te helpen. Enerzijds door inzichten omdat je meer kennis krijgt, anderzijds door het direct ervaren middels de vele oefeningen.

Verder is deze training ook uitermate geschikt om het geleerde in te zetten bij het begeleiden van of leiding geven aan andere mensen.

Data:
Voorjaar 2022